Visie

Vitamine G wil een missionaire geloofsgemeenschap en netwerk zijn waar baby’s tot en met honderdjarigen de liefde van God op het spoor komen, waar ze groeien in toewijding aan Jezus Christus en in woorden en daden leren uitdelen van wat de heilige Geest geeft en doet.

We putten in alles uit de bron die Jezus Christus is. De Bijbel en gebed zijn daarbij voor ons onmisbaar. Er is ruimte op eigen tempo en met eigen overtuigingen te ontdekken wat christen-zijn betekent. Van hete hangijzers in de kerk, maken we geen splijtzwammen. Mét onze verschillen willen we leerlingen van Jezus zijn.

Samen praten, lezen, bidden, vieren, rouwen, luisteren, vragen, muziek maken, zingen, spelen, stil zijn, eten: het gebeurt in Vitamine G.

Wil je meer weten over de visie van Vitamine G? Open dan ons visie-document. Hierin lees je waar wij voor staan, wat wij geloven, hoe we verbonden willen zijn met onze context, hoe we binnen Vitamine G omgaan met verschillen, et cetera.

Vitamine G is een zelfstandige geloofsgemeenschap, met een eigen kijk op kerk-zijn in deze tijd. Daarnaast zijn we deel van de Protestantse kerk in Hilversum, behorend tot de PKN. In onze pioniersfase werden we begeleid vanuit de landelijke kerk en de IZB. We werken waar mogelijk graag samen met organisaties/mensen binnen en buiten de kerk.