Vitamine G is verhuisd

In maart 2024 zijn we met onze geloofsgemeenschap verhuisd van de Diependaalsekerk naar de Morgensterkerk. Belangrijk om te weten: dit is in beginsel een tijdelijke verhuizing! Onze definitieve nieuwe plek weten we naar verwachting later dit jaar. Op deze pagina enige achtergrondinformatie en onder meer het (gelopen) tijdpad.

PgH2024

De verhuizing vindt plaats in het kader van het proces “Protestantse gemeente Hilversum 2024” (PgH2024). Sinds begin dit jaar zijn er drie geloofsgemeenschappen binnen de PgH (in plaats van de voorheen vijf wijkgemeentes en missionaire gemeente Vitamine G):

  • BeMoRe – werktitel (wijkgemeentes Regenboogkerk, Bethlehemkerk en Morgensterkerk gaan samen verder onder de noemer “breed protestantse gemeenschap”)
  • Grote Kerk (met als achtergrond “reformatorisch-confessionele gemeenschap”)
  • Vitamine G (getypeerd als “eigentijds protestants-evangelicale gemeenschap”)

Wijkgemeente Diependaal wordt dit jaar opgeheven; haar gemeenteleden worden bijgestaan in het vinden van een nieuwe plek in een andere geloofsgemeenschap.

Planning besluit gebouwen/thuiskerken PgH-gemeenschappen
Elk van de drie PgH-geloofsgemeenschappen krijgt een thuiskerk, een vierplek. Uiterlijk 1 april brengt de Werkgroep Gebouwen hierover een advies uit. Namens Vitamine G nemen Marith de Vries en Geert Jurrie Schutte deel aan deze werkgroep. Half april buigt het Breed Moderamen (BM, het dagelijks bestuur van de PgH) zich over het advies en bereidt het voorgenomen besluit voor. Eind april neemt de Algemene Kerkenraad (AK) van de PgH een voorgenomen besluit. Namens Vitamine G heeft Els de Kruijf-Satter zitting in de AK. Dit besluit gaat naar de wijkkerkenraden en ons kernteam. Eind juni neemt de AK een definitief besluit over de gebouwen.

Wanneer de geloofsgemeenschappen dan ook daadwerkelijk de deuren van hun nieuwe thuis openen, is afhankelijk van het besluit. Het BM heeft maandag 15 januari jl. uitgesproken te streven naar Startzondag 2024; die wordt in de meeste gemeenschappen begin/medio september gehouden. Dát is ook het moment waarop Vitamine G haar definitieve nieuwe locatie zal betrekken. Het kan zijn dat dit de Morgensterkerk blijft, maar het is ook nog goed mogelijk dat het een andere locatie wordt, afhankelijk dus van het definitieve advies.

Waarom verhuist Vitamine G al eerder?
Waarom verhuizen wij dan toch al tijdelijk rond februari/maart? Dat heeft te maken met de kosten die er verbonden zijn aan het nog kunnen blijven in de Diependaalsekerk. De PgH heeft – in samenspraak met het kernteam van Vitamine G – besloten deze extra kosten liever niet te maken, omdat er ook PgH-gebouwen beschikbaar zijn waarin Vitamine G haar onderdak kan vinden. De wijkgemeente van de Morgenster/BeMoRe wil haar gebouw voor de komende periode met ons delen; we verwachten dit samen goed te kunnen organiseren. Daarom verhuizen wij als gemeenschap nu tijdelijk naar de Morgensterkerk, om daar na de zomer óf te blijven óf door te verhuizen naar een andere locatie, wat ook goed mogelijk de situatie zou kunnen zijn. We houden betrokkenen uiteraard op de hoogte van elke stap die hierin duidelijk wordt.

Praktisch
Vitamine G blijft de komende maanden nog samenkomen om 12.00 uur (een enkele zondag uitgezonderd, dan starten we om 12.30 uur). Ons adres wordt: Morgensterkerk, Seinstraat 2. Precieze informatie rondom parkeren, faciliteiten in het gebouw, afspraken die we maken en dergelijke wordt via de nieuwsbrief bekend gemaakt.

Tot slot…
Verhuizen uit de Diependaalsekerk gaat velen van ons ook aan het hart. Het is de plek waar we rond 2010/2011 zijn ontstaan, waar we in 2014 pioniersplek werden, waar we in 2018 missionaire gemeente werden, waar we altijd bij elkaar zijn gekomen. De plek waar we warme banden kregen met diverse gemeenteleden van wijkgemeente Diependaal, waar we met elkaar activiteiten ontwikkelden, waar we werden gesteund door wijkgemeente Diependaal en de Stichting tot Behoud van de Diependaalsekerk – zonder hen had Vitamine G niet zo kunnen opgroeien en opbloeien. Dat deze wijkgemeente nu gaat stoppen en wij gaan verhuizen: dat raakt ons ook en doet iets met ons. Het is belangrijk ook hier ruimte aan te geven en dat zullen we ook doen.

Heb je vragen, schroom niet en neem contact op met een van ons.
We gaan ervoor met elkaar en met God – dankbaar voor wat er was, de verdere toekomst in.

Hartelijke groet,
het kernteam van Vitamine G, mede namens de PgH,

Corné van Schaik, Marith de Vries, Els de Kruijf-Satter, Kaj ten Voorde en Rianne ten Voorde