Tieners

Vitamine G heeft een kleine maar hechte groep tieners die elkaar regelmatig opzoeken en op zondag meedraaien in verschillende taken.

Tienerclub “G-Kracht”

Elke maand is er op een vrijdagavond tienerclub in de Diependaalse kerk (ingang achterzaal). De naam van de tienerclub is door henzelf gekozen: “G-Kracht”. Dit zegt veel over de energie, het enthousiasme en de onderlinge vriendschap van de tieners. In G-Kracht wordt het materiaal van Rock Solid (Youth for Christ) gebruikt. Er wordt samen gelezen uit de Bijbel in Gewone Taal. Tieners mogen zodra zij 10 jaar zijn geworden, deelnemen aan G-Kracht.

Meedoen in vieringen en inzet bij taken

Tieners die de basisschool verlaten, gaan meedoen in de vieringen. In de inhoud van de viering wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met hun aanwezigheid. Ook worden de tieners gestimuleerd om mee te draaien in een van de taken die er zijn op zondag. Met ingang van het seizoen dat de tieners de basisschool en dus ook de Kidskerk verlaten, lopen zij een half jaar lang stage bij verschillende taken die er zijn op zondag. Het doel van de stages is hen te helpen aansluiting te vinden en volwaardig mee te doen in de vieringen. Daarnaast is er een speciaal moment in de viering waarop de tieners elkaar opzoeken. Tijdens het verwerkingsmoment (vaak na de preek) gaan de tieners – onder leiding van een volwassene – met elkaar in gesprek.