Tieners

Vitamine G heeft een hecht groepje tieners, dat elkaar regelmatig opzoekt en op zondag meedraait in verschillende taken in de viering, de catering en het kinderwerk.

Tienerclub "G-Kracht"

Elke maand is er op een vrijdagavond tienerclub. De naam van de tienerclub is door de tieners zelf gekozen: "G-Kracht". Dit zegt veel over de energie, het enthousiasme en de onderlinge vriendschap van de tieners. In G-Kracht wordt onder meer het materiaal van Rock Solid (Youth for Christ) gebruikt. Er wordt samen gelezen uit de Bijbel in Gewone Taal. Kinderen kunnen zodra zij naar de brugklas gaan, deelnemen aan G-Kracht. Wil je meer informatie over het tienerwerk? Neem dan contact op met Kaj ten Voorde.

Meedoen in vieringen en inzet bij taken

Tieners die de basisschool verlaten, gaan meedoen in de vieringen. In de inhoud van de viering wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met hun aanwezigheid. Ook worden de tieners gestimuleerd om mee te draaien in een van de taken die er zijn op zondag. Met ingang van het seizoen dat de tieners de basisschool en dus ook de Kidskerk verlaten, lopen zij een halfjaar lang stage bij verschillende taken die er zijn op zondag. Het doel van de stages is hen te helpen aansluiting te vinden en volwaardig mee te doen in de vieringen. Vrijwel altijd houden tieners na het hun stage een vaste taak over.

Bible Journaling Club

Voor tieners wordt maandelijks op vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur de Bible Journaling Club gehouden. De tieners gaan onder begeleiding creatief aan de slag met een Bijbeltekst. De Bible Journaling Club wordt georganiseerd samen met de Grote Kerk en is voor alle tieners die willen komen. Je krijgt een tas met benodigdheden die geregeld met iets nieuws wordt aangevuld. Deelname is gratis; de Bible Journaling Club wordt financieel mogelijk gemaakt door de Protestantse gemeente Hilversum. Meer informatie/aanmelden? Mail naar Rianne ten Voorde.

PS. door het jaar heen vinden ook gezamenlijke tieneractiviteiten met andere kerken plaats. Houd onze agenda en nieuwsbrief in de gaten voor het laatste nieuws op dat gebied.