Kernteamlid Vitamine G Diaconie

Binnen het kernteam van Vitamine G is behoefte aan een nieuw kernteamlid dat zich zal gaan richten op ‘diaconaat’. Diaconie/diaconaat wil zeggen dat we als volgelingen van Jezus geroepen zijn om elkaar en de wereld te dienen. Het wordt ook wel omschreven als de ‘dienst van barmhartigheid en gerechtigheid’.

Als kernteamlid van Vitamine G, met als taakgebied diaconaat, ben jij degene die weet wat er binnen Vitamine G speelt op diaconaal vlak. Veel Vitamine G-ers zijn actief op dit gebied, bijvoorbeeld vanuit vrijwilligerswerk voor diverse organisaties. Daarnaast kunnen hulpvragen vanuit Vitamine G zelf bij jou terechtkomen, bijvoorbeeld als ze binnen de betreffende buurtgroep niet kunnen worden opgepakt. Jij kunt mensen dan helpen de juiste hulp te vinden. Het kan zijn dat je daarvoor doorverwijst naar hulpinstanties of bijvoorbeeld naar hulp vanuit het College van Diakenen van de Protestantse gemeente Hilversum, waartoe Vitamine G ook behoort.

Namens Vitamine G neem je deel aan de vergaderingen van dit college en ben je de contactpersoon van de diaconaal werker van de PgH, Dieuwertje Zantingh. Dieuwertje op haar beurt, kan een klankbord zijn voor jou en/of met jou samen kijken naar waardevolle projecten/initiatieven om Vitamine G-ers in te betrekken. Dieuwertje en vertegenwoordigers van andere kerken en Versa Welzijn ontmoeten we ook bij OpmerkSamen: een klein diaconaal platform dat eens per kwartaal samen komt in buurthuis de Kleine Lelie om elkaar te inspireren, best practices met elkaar te delen en elkaar te ondersteunen in activiteiten die we gezamenlijk dragen als geloofsgemeenschappen (bijvoorbeeld door vrijwilligers te werven, of mee te denken in hoe een project aan te pakken.).

Deze taak als kernteamlid met aandachtsgebied diaconaat kost je gemiddeld 3 uur per week. Maar: deze taak kan ook worden opgesplitst en uitgevoerd door twee mensen die de taken onderling verdelen. Wellicht zie jij dat wel zitten met een medelid/-vriend van Vitamine G, of een vriend/vriendin of partner?