Vertegenwoordiger Vitamine G in College van Diakenen (CvD) PgH

Vitamine G is deel van de Protestantse gemeente Hilversum. Elke geloofsgemeenschap binnen de PgH wordt gevraagd iemand af te vaardigen naar het College van Diakenen (CvD) van de PgH. Circa één keer per twee maanden komt het CvD bij elkaar om gezamenlijke agenda- en beleidspunten te bespreken op het gebied van gezamenlijke diaconie. Je hebt een contactpersoon binnen het kernteam met wie je kunt afstemmen.