Pastoraal medewerkers

Je bent deel van het pastorale team van Vitamine G. Crisispastoraat wordt verzorgd door de voorganger(s). Andere vormen van pastoraat worden onderverdeeld binnen het team. Eerstelijnspastoraat gebeurt in de huiskringen, taakteams en buurtgroepen. Wil je bijdragen in deze taak dan volgt er eerst een oriënterend gesprek met de voorganger(s).