Hulpbieders

Je bent betrokken bij concrete, praktische hulpvragen binnen en buiten Vitamine G. Er is een kanaal in de chrchapp en een appgroep, hierin kunnen hulpvragen worden gesteld en als je hierbij kunt helpen dan reageer je hierop. Je kunt je daarnaast ook inschrijven als hulpbieder van diaconale stichting HipHelpt Hilversum en/of meedoen met actiedagen van stichting Present.