Eén coördinator per kinderwerkgroep

Elke kinderwerkgroep van Vitamine G krijgt een eigen coördinator. Dit gaat om de volgende groepen: Vitamini's (0, 1, 2 jaar), Kidskerk onderbouw (schoolgroepen 0, 1, 2), Kidskerk middenbouw (schoolgroepen 3, 4, 5), Kidskerk bovenbouw (schoolgroepen 6, 7, 8).

Als coördinator van een groep:

  • Ben je de aanjager van beleid, programma inhoudelijk en structuur voor de groep;
  • Organiseer je wanneer wenselijk overleg met alle leiding van de groep;
  • Ben je aanspreekpunt voor ouders en leiding, ook om nieuwe leiding en ouders wegwijs te maken;
  • Houd je in de gaten of er nieuwe (knutsel)materialen e.d. nodig zijn;
  • Heb je aandacht voor bijzondere situaties, bijvoorbeeld een ziek kind, een kind met special needs en hebt daarover contact met de ouder(s)/verzorger(s);
  • Onderhoud je wanneer van toepassing contact met het kernteam.
  • Overleg je (alleen van toepassing op de coördinator van Kidskerk bovenbouw) met de leiding van tienerclub G-kracht en de contactpersoon binnen het kernteam over de stages in Vitamine G voor de kinderen die in de tweede helft van groep 8 zitten.

Uiteraard kan de coördinator in overleg met de andere leiding van haar/zijn groep ook taken delegeren binnen de betreffende kinderwerkgroep!

Contactpersoon: Rianne ten Voorde