Secretaris College van Diakenen (CvD)

Zie voor de taakomschrijving het PDF-document.

Contactpersoon: Dik Verboom (voorzitter CvD)