ZWO-lid in het College van Diakenen (CvD)

Met het opheffen van de ZWO-commissie wil het CvD deze taak van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) graag geborgd zien in het college. Het voorstel is om in het CvD een lid met verantwoordelijkheid voor ZWO te hebben. ZWO is immers een integraal onderdeel van de diaconale activiteiten van het CvD, naast het binnenlands diaconaat.

Het ‘ZWO-lid’ heeft de volgende taken:

 1. adviseren en aanbevelen van doelen (projecten) in het buitenland, binnen de geformuleerde kaders in het beleidsplan.
 2. advies inbrengen in de vergadering, voor gezamenlijke bespreking en besluitvorming
 3. communicatie over gekozen projecten, in het bijzonder het schrijven van korte stukjes voor de digitale media van de PgH, via de communicatiemedewerker. Het gaat hier om collecteaankondigingen en rapportage over voortgang van projecten.

Verantwoordelijkheid en invloed

 1. het ZWO-lid is verantwoordelijk voor bovenstaande taken, maar doet dat niet alleen, maar in samenspraak met en ondersteund door de andere CvD-leden, in het bijzonder de diaconaal medewerker.
 2. er kan gevraagd en ongevraagd advies gegeven worden, bijvoorbeeld in het geval van noodhulp.
 3. het ZWO-lid kan ook discussies entameren over steun aan partners en projecten in het buitenland. Dit kan in de vergadering, of in te organiseren bijeenkomsten (met ondersteuning van de diaconaal werker en/of andere CvD-leden).

Tijdsbeslag (gemiddeld genomen)

 1. maandelijks een CvD-vergadering, iedere eerste maandag van de maand, ca. 10x per jaar:  voorbereiding en vergadertijd: 3-4 uur per maand
 2. selectie en voordracht van projecten: ca. 2-3 uur per maand. (1) en (2) samen: ca. 1,5 uur per week (schatting)
 3. communicatie over de projecten: ca. 1 uur per week.
  (gemiddeld kunnen 1-3 in ca. 2 uur per week gedaan worden).
Contactpersoon: Rianne ten Voorde