Medewerkers kookprojecten buurthuis de Kleine Lelie

Je bent betrokken als vrijwilliger bij de kookprojecten in buurthuis de Kleine Lelie (Hilvertsweg). Zo is er elke 3e zaterdagavond van de maand Kookclub De Kooktafel (gecoördineerd vanuit Vitamine G) en De Buurtkeuken, maandelijks op een vrijdagavond (we draaien mee in het kookteam en gastheren-/gastvrouwenteam). Je bent van harte uitgenodigd bij deze projecten betrokken te raken. We doen dit werk samen met Versa Welzijn, de Grote Kerk, de VEG en De Verbinding.

Contactpersoon: Rianne ten Voorde