Pastorale zorg en gebed

‘Geestelijke zorg’, dat is pastoraat. In Vitamine G wordt deze zorg op een aantal manieren geboden. Daarbij is er ook de mogelijkheid om gebed aan te vragen.

In het onderlinge contact – bijvoorbeeld tijdens de lunch na afloop van de zondagse viering – kan er spontaan een gesprek ontstaan waarin we elkaar geestelijk bijstaan en bemoedigen. Of je vraagt het gebedsteam na afloop van een viering met en voor jou te laten bidden – die mogelijkheid wordt elke samenkomst geboden. In de huiskringen van Vitamine G delen we onze levens met elkaar, dus ook onze zorgen, en bidden we met elkaar. Zo vindt er onderling al veel pastorale zorg en gebed plaats, spontaan én georganiseerd.

Maar er kan ook verdergaande zorg nodig zijn. En dan is het pastorale team van Vitamine G er voor jou. E-mail je naar pastoralezorg@vitamineg.net, dan ontvangen wij jouw bericht en zal een van ons contact met je opnemen en samen met jou bepalen wie je het beste kan helpen.

Ook als je gebed wilt vragen voor een bepaalde situatie, kan je dat doen via het bovenstaande e-mailadres. We overleggen dan met jou hoe je gebedspunt onder de aandacht van het gebedsteam in Vitamine G kan worden gebracht.

Verkeer je in een situatie waarin crisis-pastoraat gewenst is? Bel dan met Kaj of Rianne ten Voorde, de voorgangers van Vitamine G: 035 688 00 26 (via dit telefoonnummer zijn zij altijd bereikbaar).