Pastorale zorg

‘Geestelijke verzorging’, dat is pastoraat. In Vitamine G wordt deze zorg op een aantal manieren geboden.

In het onderlinge contact – bijvoorbeeld tijdens de lunch na afloop van de zondagse viering – kan er spontaan een gesprek ontstaan waarin we elkaar geestelijk bijstaan en bemoedigen. Of je vraagt het gebedsteam na afloop van een viering met en voor jou te laten bidden – die mogelijkheid wordt elke samenkomst geboden. In de huiskringen van Vitamine G delen we onze levens met elkaar, dus ook onze zorgen. Zo vindt er onderling al veel pastorale zorg plaats, spontaan en georganiseerd.

Maar er kan ook verdergaande zorg nodig zijn. En dan is het pastorale team van Vitamine G er voor jou. E-mail je naar pastoralezorg@vitamineg.net, dan ontvangt Margriet Verra jouw bericht. Zij zal – in overleg met jou – bepalen wie uit ons team je het beste kan helpen. Het pastorale team van Vitamine G bestaat uit Henk van ter Meij, Kaj ten Voorde, Rianne ten Voorde en Margriet Verra.

Verkeer je in een situatie waarin crisis-pastoraat gewenst is? Bel dan met Kaj of Rianne ten Voorde, de voorgangers van Vitamine G: 035 688 00 26 (via dit telefoonnummer zijn zij altijd bereikbaar).