Doneren

Draag je Vitamine G een warm hart toe en wil je graag financieel bijdragen aan wat wij doen? Super tof. Dank je wel! Graag leggen we je uit hoe je dat kunt doen.

Gehoord van Vitamine G en ons steunen?

Het werk van Vitamine G is afhankelijk van giften. Heb je van Vitamine G gehoord en wil je ons steunen? Je eenmalige of structurele financiële bijdrage is van harte welkom!

Je kunt je bijdrage overmaken aan de Kas van Vitamine G. Dit kan online door middel van een iDeal-betaling (SKG collect) of met een overschrijving naar rekeningnummer NL33RABO 0373 722 613 ten name van Vitamine G.

Voor meer informatie over de afhandeling van nalatenschappen en schenkingen kun je terecht bij ons kernteamlid Corné van Schaik.

Lid of vriend van Vitamine G en financieel bijdragen?

Structureel bijdragen kan op twee manieren. Je kunt je totale bijdrage – dus donaties Vitamine G-Kas én Kerkbalans – in één betaalopdracht via het rekeningnummer van de Vitamine G-Kas laten lopen (automatische incasso is nog niet mogelijk). Je kunt je gift instellen middels automatische overschrijving (maandelijks een bijdrage of in één keer) en hoeft deze alleen aan te passen wanneer je dat wilt. (Jaarlijks apart reageren op Actie Kerkbalans wordt daarmee niet meer noodzakelijk.)
 
Een maandelijkse of jaarlijkse overboeking kun je met de volgende gegevens instellen bij je bank: 

 • IBAN-rekeningnummer NL33RABO 0373 722 613
 • ten name van Vitamine G
 • onder vermelding van “maandelijkse bijdrage Vitamine G-Kas en Kerkbalans” of “jaarlijkse bijdrage Vitamine G-Kas en Kerkbalans” (al naar gelang of je maandelijks of jaarlijks wil overmaken)

In de omschrijving kun je indien gewenst aangeven hoe je je gift wilt onderverdelen over de Vitamine G-Kas en Kerkbalans. Als je dit niet apart aangeeft, zullen wij het wegboeken volgens de verdeling in de begroting (⅓ Kas; ⅔ Kerkbalans).

Heb je vragen over structureel bijdragen aan Vitamine G? Je kunt hiermee terecht bij kernteamlid Corné van Schaik.

Vitamine G is een ANBI

De Protestantse gemeente te Hilversum (PgH), waarvan Vitamine G deel uitmaakt, is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle giften aan de PgH zijn fiscaal aftrekbaar. Dit geldt ook voor de giften aan Vitamine G zoals voor de Kas. Vitamine G is een christelijke geloofsgemeenschap die gevormd wordt door mensen van allerlei achtergronden. De geloofsgemeenschap zet zich niet alleen in voor haar leden, vrienden en bezoekers, maar ook voor de bredere samenleving. Informatie over ANBI en onze kerkelijke gemeente kun je vinden op de website van de PgH: pknhilversum.nl/anbi.

Overzicht activiteiten in 2023 i.v.m. de ANBI-status
Vitamine G is een christelijke geloofsgemeenschap die gevormd wordt door mensen van allerlei achtergronden. De geloofsgemeenschap zet zich niet alleen in voor haar leden, vrienden en bezoekers, maar ook voor de bredere samenleving.

 • Elke zondag is er een kerkdienst. Ook op bijzondere momenten, zoals Kerst, de Stille Week en de Week van Gebed, organiseren we samenkomsten. In de diensten worden actuele thema's verbonden met geloof en Bijbel. Bezoekers worden actief welkom geheten, zonder onderscheid. In de dienst worden taken verricht door vrijwilligers, waaronder musiceren, technische ondersteuning, et cetera. Rondom de diensten is er ruimte voor ontmoeting tijdens de koffietafel en/of lunch, georganiseerd door vrijwilligers.
 • In de diensten wordt gecollecteerd voor een goed doel. Te denken valt hierbij aan Kerk in Aktie. Een van de regelmatig terugkerende collectedoelen is Stichting Laleau, die zich inzet voor Roma-kinderen in Roemenië.
 • Een team van vrijwilligers verzorgt tijdens de kerkdiensten de oppas voor baby's, en een programma voor peuters en kinderen van de basisschoolleeftijd. Daarnaast is er tweemaal per maand een bijeenkomst voor tieners/jongeren: tienerclub (G-kracht, Vitamine G), en interkerkelijk: Bible Journaling Club en Minecraftclub. Ook voor kinderen wordt eens per maand een Bible Journaling Club georganiseerd. Daarnaast zijn er door het jaar heen andere interkerkelijke activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren.
 • Er wordt door Vitamine G samengewerkt met maatschappelijke organisaties, waaronder Versa Welzijn, Present en HipHelpt Hilversum. Zo zijn er activiteiten als de Buurtkeuken en de Kooktafel die mede door Vitamine G worden georganiseerd in buurtcentrum de Kleine Lelie.
 • Jaarlijks wordt er rond Kerst een grootschalig gratis evenement georganiseerd voor bezoekers uit heel Hilversum. In 2023 betrof dit een Kindertheater en Sing-along. We ontvingen circa 350 gasten (volwassenen, ouderen en kinderen). Zij werden uitgenodigd via flyers, een krantenadvertentie en social media. Zo'n 30 vrijwilligers uit onze kerk waren in touw om dit evenement aan te kunnen bieden aan onze gasten.
 • Doordeweeks zijn er tweewekelijkse huiskringen geleid door vrijwilligers. Iedereen mag hieraan deelnemen, lidmaatschap of betrokkenheid bij Vitamine G is geen voorwaarde. We organiseren ook kortlopende cursussen en kringen waaraan iedereen die dat wil kan deelnemen.
 • Op allerlei manieren wordt er, georganiseerd en spontaan, pastorale en diaconale zorg verleend aan hen die dat nodig hebben.
 • Iedereen die dat wenst, ontvangt op regelmatige basis een nieuwsbrief met actuele informatie. Deze nieuwsbrief is niet voorbehouden aan leden, maar mag ontvangen worden door iedereen die daarvoor geïnteresseerd is.
 • Op de website van Vitamine G is algemene informatie over ons te vinden, evenals een agenda met daarin al onze activiteiten.

Inter- en buitenkerkelijke, maatschappelijke activiteiten:

 • Vitamine G werkt mee aan jaarlijkse acties als die voor de Voedselbank van Kerk in Actie. Dit zijn maatschappelijke activiteiten.
 • Vanuit Vitamine G zijn diverse vrijwilligers betrokken bij het organiseren van activiteiten in een gevangenis, bij de Voedselbank, inloophuis Wording, stichting Present, stichting HipHelpt Hilversum, het Klusklooster, stichting Laleaua, buurthuis de Kleine Lelie en meer. We stimuleren onze leden en vrienden om zich in te zetten in de maatschappij.
 • Vitamine G neemt deel in OpmerkSamen, een platform waarin samenwerking wordt georganiseerd tussen organisaties als VersaWelzijn, Vluchtelingenwerk en de kerken en parochies van Hilversum. Uit deze samenwerking zijn bijvoorbeeld allerlei maaltijdprojecten voortgekomen, deelname aan een maatjesproject met vluchtelingen (Friend4Friend) en het interviewen van bewoners van Hilversum op het gebied van eenzaamheid.