ZWO-lid in het College van Diakenen (CvD)

Met het opheffen van de ZWO-commissie wil het CvD deze taak van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) graag geborgd zien in het college. Het voorstel is om in het CvD een lid met verantwoordelijkheid voor ZWO te hebben. ZWO is immers een integraal onderdeel van de diaconale activiteiten van het CvD, naast het binnenlands diaconaat.

Het ‘ZWO-lid’ heeft de volgende taken:

 1. adviseren en aanbevelen van doelen (projecten) in het buitenland, binnen de geformuleerde kaders in het beleidsplan.
 2. advies inbrengen in de vergadering, voor gezamenlijke bespreking en besluitvorming
 3. communicatie over gekozen projecten, in het bijzonder het schrijven van korte stukjes voor de digitale media van de PgH, via de communicatiemedewerker. Het gaat hier om collecteaankondigingen en rapportage over voortgang van projecten.

Verantwoordelijkheid en invloed

 1. het ZWO-lid is verantwoordelijk voor bovenstaande taken, maar doet dat niet alleen, maar in samenspraak met en ondersteund door de andere CvD-leden, in het bijzonder de diaconaal medewerker.
 2. er kan gevraagd en ongevraagd advies gegeven worden, bijvoorbeeld in het geval van noodhulp.
 3. het ZWO-lid kan ook discussies entameren over steun aan partners en projecten in het buitenland. Dit kan in de vergadering, of in te organiseren bijeenkomsten (met ondersteuning van de diaconaal werker en/of andere CvD-leden).

Tijdsbeslag (gemiddeld genomen)

 1. maandelijks een CvD-vergadering, iedere eerste maandag van de maand, ca. 10x per jaar:  voorbereiding en vergadertijd: 3-4 uur per maand
 2. selectie en voordracht van projecten: ca. 2-3 uur per maand. (1) en (2) samen: ca. 1,5 uur per week (schatting)
 3. communicatie over de projecten: ca. 1 uur per week.
  (gemiddeld kunnen 1-3 in ca. 2 uur per week gedaan worden).

Vertegenwoordiger Vitamine G in diaconaal platform OpmerkSamen

OpmerkSamen is een interkerkelijk diaconaal platform waar ook Versa Welzijn in participeert. Ca. eens per kwartaal komen we samen in buurthuis de Kleine Lelie om met elkaar te delen welke acties en projecten er lopen op sociaal en diaconaal vlak. We kijken waar we elkaar kunnen versterken en zetten daartoe acties uit. Houd jij van netwerken, mensen en initiatieven bij elkaar brengen? Dan is dit echt een leuke taak voor jou!

Medewerkers kookprojecten buurthuis de Kleine Lelie

Je bent betrokken als vrijwilliger bij de kookprojecten in buurthuis de Kleine Lelie (Hilvertsweg). Zo is er elke 3e zaterdagavond van de maand Kookclub De Kooktafel (gecoördineerd vanuit Vitamine G) en De Buurtkeuken, maandelijks op een vrijdagavond (we draaien mee in het kookteam en gastheren-/gastvrouwenteam). Je bent van harte uitgenodigd bij deze projecten betrokken te raken. We doen dit werk samen met Versa Welzijn, de Grote Kerk, de VEG en De Verbinding.