Coördinator openen/schoonmaak/sluiten op zondag

Deze taak betekent dat jij op zondag in samenspraak met koster-beheerder Rudy Volkerink zorg draagt voor het openen, schoonmaken en sluiten van het kerkgebouw voor en na de viering van Vitamine G. Denk qua schoonmaken aan: stofzuigen (maken rooster van leden die dit willen doen), opruimen kinderruimtes (samen met de leiding van het kinderwerk en ouders), schoon achterlaten keuken (samen met de catering) en toiletten (doekje over de bril en kijken of alles netjes is). Naast een rooster voor het stofzuigen, ben jij ook degene die een rooster maakt waarop de BHV-ers staan (elke zondag moet er een BHV-er aanwezig zijn). Je hoeft zelf niet elke zondag aanwezig te zijn om deze taak te kunnen doen. Je kunt bijvoorbeeld afwisselen met Rudy en/of een andere coördinator, dan kun je de taken verdelen.

Vertegenwoordiger Vitamine G in Kinderwerkoverleg PgH

Namens Vitamine G neem je deel aan het overkoepelende Kinderwerkoverleg van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH). Ca. 1 keer per twee maanden komt deze groep bij elkaar, onder voorzitterschap van ds. Aster Abrahamsen. Alle kinderactiviteiten die als PgH gezamenlijk worden bedacht en georganiseerd komen hier ter sprake. Ook worden ervaringen gedeeld en best-practices uit de eigen geloofsgemeenschappen. Het is een bruisend gezelschap waarin ook de jongerenwerkers en één of meer voorgangers/predikanten van de PgH deelnemen. Vitamine G vertegenwoordigen in dit overleg betekent niet dat je (noodzakelijk) ook deelneemt als leiding aan de activiteiten die langskomen. Het gaat erom dat je informatie inbrengt en mee terugneemt naar Vitamine G zodat we het hele jaar door een mooi programma voor kinderen en hun ouders neerzetten buiten de vieringen om, ook voor kinderen van buiten de kerk.