Leiding Kidskerk middenbouw

Je geeft tijdens de viering van Vitamine G leiding aan de kinderen van basisschoolgroep 3 t/m groep 5, en kinderen uit groep 6 die nog niet toe zijn aan Kidskerk bovenbouw. Ouders kunnen dit laatste overleggen met de coördinator van de groep. Als leiding van de Kidskerk middenbouw ben je circa één keer in de vijf weken aan de beurt (in overleg is een andere frequentie uiteraard ook mogelijk). Je bent altijd met twee volwassen leiding aanwezig. Een van jullie bereidt het programma voor, de ander is secondant (doet mee als leiding op zondag maar hoeft niet voor te bereiden). De voorbereiding van het programma doe je met behulp van bestaand materiaal dat je krijgt aangereikt.