Vertegenwoordiger Vitamine G in Communicatieplatform PgH

Namens Vitamine G neem je deel aan het Communicatieplatform van de PgH. De communicatiecoördinator van de PgH is de voorzitter van dit platform. Je denkt mee over gezamenlijke communicatie-uitingen als PgH (dat staat los van de eigen communicatie als Vitamine G). Ook deel je best-practices met elkaar en formuleer je samen indien gewenst adviezen voor de Algemene Kerkenraad. Het Communicatieplatform komt gemiddeld één keer per twee maanden bij elkaar. Buiten deze meetings om heb je er geen taak aan, behalve indien nodig afstemmen met het kernteam (voorzitter Els de Kruijf-Satter of Rianne ten Voorde).

Contentmaker social media

Vitamine G vertegenwoordigen op de socials (Facebook en Instagram) met leuke, inspirerende berichten. Ben jij met plezier aanwezig op social media en kun jij Vitamine G hierin een boost geven, dan is deze taak geknipt voor jou.

Pastoraal medewerkers

Past het bij jou om deel te worden van het pastorale team van Vitamine G? De meest basale pastorale zorg (omzien naar elkaar) gebeurt in de huiskringen, triades, taakteams en buurtgroepen, maar er kan soms net wat meer nodig zijn qua geestelijke zorg. Dan kom jij in beeld, of iemand anders uit het pastorale team. Is er sprake van crisispastoraat: dat wordt opgepakt door de voorganger(s). Wil je bijdragen in het pastorale team dan volgt eerst een oriënterend gesprek met de voorganger(s).

Medewerkers inloophuis Wording

Wording is een inloophuis voor dak- en thuislozen onder bestuur van de kerken in Hilversum. Je kunt deelnemen in het bestuur – dan draag je bij aan de organisatie en coördinatie van de werkzaamheden die hierbij komen kijken. Je kunt ook vrijwilliger zijn tijdens de openingstijden van Wording en onder andere koffie schenken en gesprekjes voeren.

Inloophuis Wording valt niet onder de verantwoordelijkheid van Vitamine G, maar Vitamine G-ers zijn er wel bij betrokken.

Vertegenwoordiger Vitamine G in College van Diakenen (CvD) PgH

Vitamine G is deel van de Protestantse gemeente Hilversum. Elke geloofsgemeenschap binnen de PgH wordt gevraagd iemand af te vaardigen naar het College van Diakenen (CvD) van de PgH. Circa één keer per twee maanden komt het CvD bij elkaar om gezamenlijke agenda- en beleidspunten te bespreken op het gebied van gezamenlijke diaconie (omzien naar onze naasten). Je hebt een contactpersoon binnen het kernteam met wie je kunt afstemmen.

Hulpbieders

Je bent betrokken bij concrete, praktische hulpvragen binnen en buiten Vitamine G. Er is een kanaal in de chrchapp en een appgroep, hierin kunnen hulpvragen worden gesteld en als je hierbij kunt helpen dan reageer je hierop. Je kunt je daarnaast ook inschrijven als hulpbieder van diaconale stichting HipHelpt Hilversum en/of meedoen met actiedagen van stichting Present.

Cateraars

Rondom de zondagse viering ben je verantwoordelijk voor koffie, thee en iets lekkers vooraf en voor de koffietafel of lunch na de samenkomst. De lunch verzorg je altijd met iemand anders; de koffietafel alleen. In de voorbereiding zorg je voor de boodschappen, na de lunch/koffietafel zorg je dat alles opgeruimd is en we het kerkgebouw in goede orde achterlaten (met hulp van andere aanwezigen uiteraard). Je bent circa één keer in de vier diensten aan de beurt.