Cursus ‘Kerk met een missie’

Vijf avonden over kerk-zijn in deze tijd

Verlang je ernaar om mee te doen in de beweging van Gods liefde naar deze wereld? Ben je op zoek naar hoe je samen met anderen van betekenis kunt zijn voor mensen in je omgeving? Dit is niet altijd eenvoudig. Onze wereld en levens veranderen in een snel tempo, terwijl de traditionele vormen van kerk-zijn soms niet goed lijken te passen in deze nieuwe tijd. Zijn er nieuwe en andere benaderingen mogelijk? Deze cursus helpt je op weg, geeft visie en ideeën. Aan de orde komen: de veranderende cultuur, Gods missie naar de wereld, nieuwe wegen en vormen van kerk-zijn.

Voor wie?
De cursus is geschreven voor mensen die betrokken zijn bij een lokale gemeente of een missionair project en die naar nieuwe wegen zoeken. Je kunt als individu deze cursus volgen, maar het is effectiever en leuker als je met minimaal drie personen uit één gemeente komt, inclusief de predikant/pastor/voorganger/kerkelijk (jongeren)werker. Je kunt bijvoorbeeld als een huiskring, een kerkelijke commissie die nadenkt over de missie van de kerk, of een groepje collega’s meedoen. Dan kan je samen in gesprek gaan over je eigen situatie. De cursus is primair geschreven voor hen die nog geen uitgewerkt idee hebben over wat ze willen doen. De cursus geeft daarom geen gevulde gereedschapskist voor het starten van bijvoorbeeld een pioniersplek, een diaconaal initiatief, een gesprekskring of een kliederkerk (daar zijn andere cursussen voor) maar de cursus leidt deelnemers in een proces waarin ze samen kunnen beslissen wat wijs is en passend bij hun context en hun gemeente of groep.

Door wie?
Deze cursus is ontwikkeld in de Anglicaanse kerk in Engeland (onder de naam Mission Shaped Introduction Course) en door een team van de Protestantse Kerk aangepast aan de Nederlandse situatie. In Hilversum wordt deze training gegeven door Arjette Kuipers (missionair werker van De Verbinding) en Kaj en Rianne ten Voorde (voorgangers-missionair werkers in Vitamine G). Vanuit hun ervaring en door gebruik te maken van deze cursus willen zij jou/jullie helpen bij de eigen bezinning en oriëntatie op de missie van jouw/jullie geloofsgemeenschap.

Korte opzet van het programma:
Avond 1: Kerk en cultuur: is de verbinding verbroken?
Avond 2: Gods missie en de kerk: hoe zijn ze verbonden?
Avond 3: Over kerk-zijn in onze samenleving: wat zijn de mogelijkheden?
Avond 4: Over Jezus volgen en leiderschap: wat zijn de uitdagingen?
Avond 5: Volgende stappen: welke richting kiezen jullie?
NB. De avonden zijn minder goed ‘los’ te volgen; probeer er daarom elke avond bij te zijn.    

Data: Dinsdagavonden 28 mei, 4 en 18 juni, 2 juli en 10 september 2024
Locatie: Diverse kerken in Hilversum
Tijd: 19.30u inloop, programma van 19.45 tot 21.45u. (Uitloop tot max. 22.00h.)
Aanmelden: Uiterlijk 14 mei, bij Arjette Kuipers, Kaj ten Voorde of Rianne ten Voorde