Cursus Heel het leven!

Wat betekent het Koninkrijk van God voor onze betrokkenheid bij een rechtvaardige wereld en zorg voor Gods schepping? Hoe kun je geworteld leven – geworteld in God, in de community en in de schepping?

In de cursus ‘Heel het leven!’ denken we over deze vragen na. Dave Bookless (foto), anglicaans voorganger en theologische directeur van natuurorganisatie A Rocha, is onze ‘hoofdspreker’. Speciaal voor de NewWine-zomerconferentie (vanwege Corona online gehouden) sprak Bookless korte videolezingen in. Naast het bovengenoemde gaan zijn lezingen ook over de vragen: Wat heeft het grote verhaal van Genesis tot aan de terugkomst van Jezus te maken met ons leven hier en nu? Hoe helpt Gods Geest ons daarbij? Hoe wordt Gods ‘shalom’ (heelheid) zichtbaar in ons leven en hoe kunnen we brenger zijn van dat ‘shalom’ in onze leefomgeving? Met elkaar laten we ons vijf avonden inspireren en praten we na het bekijken van de video’s door over het onderwerp. Mochten we niet lijfelijk bij elkaar kunnen komen, vanwege de dan geldende maatregelen rondom Corona, dan wordt deze cursus online – maar net zo interactief! – aangeboden. De cursus staat open voor iedereen, dus ook voor niet-leden van Vitamine G.  

     Donderdagavond 1 oktober 2020

       Donderdagavond 8 oktober 2020

      Donderdagavond 22 oktober 2020

      Donderdagavond 29 oktober 2020

      Donderdagavond 5 november 2020

Tijdstip: 20:00 – 21.45 uur
Inloop: 19.45 uur
Locatie: Diependaalse kerk (gebruik de linker zijingang), Diependaalselaan 138, Hilversum.
Meer informatie/aanmelden: Kaj ten Voorde,
kaj@vitamineg.net, aanmelden uiterlijk maandag 28 september. Deelname aan de cursus is gratis.