Coördinator schoonmaak kinderruimtes

Als coördinator voor het schoonmaken van de kinderruimtes in de Diependaalsekerk, ben jij degene die zo vaak als nodig (circa eens per zes weken) een groepje mensen bij elkaar verzameld om de kinderruimtes grondig op te ruimen en schoon te maken. Een datum prik je in overleg met de schoonmaakploeg en de koster van wijkgemeente Diependaal. In één avond kun je met zes mensen de klus klaren.

Vertegenwoordiger Vitamine G in kinderwerkoverleg PgH

Namens Vitamine G neem je deel aan het overkoepelende kinderwerkoverleg van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH). Ca. 1 keer per twee maanden komt deze groep bij elkaar. Alle kinderactiviteiten die als PgH gezamenlijk worden bedacht en georganiseerd komen hier ter sprake. Ook worden ervaringen gedeeld en best-practices uit de eigen geloofsgemeenschappen. Het is een bruisend gezelschap waarin ook de jongerenwerkers en één of meer voorgangers/predikanten van de PgH deelnemen.

Leiding kinderwerk: inhoud programma’s

Heb jij hart voor de geloofsopvoeding van kinderen en raak je enthousiast van het idee om ervoor te zorgen dat deze leeftijdsgroep (0 t/m 12 jaar) ook een plek heeft binnen Vitamine G? En wil jij kinderen helpen om op hun eigen manier te groeien in hun relatie met God? Overweeg dan of jij wellicht de persoon bent die we zoeken voor het vormen en bewaken van visie en inhoudelijke programma’s voor een of meer kinderwerkgroepen.

Ceremoniemeesters vieringen

Als ceremoniemeester bij Vitamine G draag je zorg dat de viering praktisch loopt en dat mensen zich welkom voelen. In de voorbereiding koppel je voorganger en muzikanten aan elkaar en zorg je dat iedereen op de hoogte is van alle benodigde informatie. Tijdens de viering heet je alle aanwezigen welkom, verzorg je de mededelingen en ben je aanspreekpunt voor vragen. Je bent niet inhoudelijk verantwoordelijk, dat zijn de voorganger en bandleider.

Medewerkers Alpha-cursus

Deelnemers aan de Alpha-cursus maken tijdens maaltijden, presentaties en kringgesprekken kennis met het christelijk geloof. Wil jij meehelpen deze cursus te organiseren? Je kunt denken aan taken als algehele coördinatie, koken, de gesprekken leiden, en dergelijke.

Vertegenwoordiger Vitamine G in communicatieplatform PgH

Namens Vitamine G neem je deel aan het communicatieplatform van de PgH. De communicatieadviseur van de PgH is de voorzitter van dit platform. Je denkt mee over gezamenlijke communicatie-uitingen als PgH (dat staat los van de eigen communicatie als Vitamine G). Ook deel je best-practices met elkaar en formuleer je samen indien gewenst adviezen voor de Algemene Kerkenraad. Het communicatieplatform komt ca. één keer per twee maanden bij elkaar.

Contentmaker social media

Vitamine G vertegenwoordigen op de socials (Facebook en Instagram) met leuke, inspirerende berichten. Ben jij met plezier aanwezig op social media en kun jij Vitamine G hierin een boost geven, dan is deze taak geknipt voor jou.

Pastoraal medewerkers

Je bent deel van het pastorale team van Vitamine G. Crisispastoraat wordt verzorgd door de voorganger(s). Andere vormen van pastoraat worden onderverdeeld binnen het team. Eerstelijnspastoraat gebeurt in de huiskringen, taakteams en buurtgroepen. Wil je bijdragen in deze taak dan volgt er eerst een oriënterend gesprek met de voorganger(s).

Medewerkers inloophuis Wording

Wording is een inloophuis voor dak- en thuislozen onder bestuur van de kerken in Hilversum. Je kunt deelnemen in het bestuur – dan draag je bij aan de organisatie en coördinatie van de werkzaamheden die hierbij komen kijken. Je kunt ook vrijwilliger zijn tijdens de openingstijden van Wording en onder andere koffie schenken en gesprekjes voeren.

Inloophuis Wording valt niet onder de verantwoordelijkheid van Vitamine G, maar Vitamine G-ers zijn er wel bij betrokken.