Vertegenwoordiger Vitamine G in Kinderwerkoverleg PgH

Namens Vitamine G neem je deel aan het overkoepelende Kinderwerkoverleg van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH). Ca. 1 keer per twee maanden komt deze groep bij elkaar, onder voorzitterschap van ds. Aster Abrahamsen. Alle kinderactiviteiten die als PgH gezamenlijk worden bedacht en georganiseerd komen hier ter sprake. Ook worden ervaringen gedeeld en best-practices uit de eigen geloofsgemeenschappen. Het is een bruisend gezelschap waarin ook de jongerenwerkers en één of meer voorgangers/predikanten van de PgH deelnemen. Vitamine G vertegenwoordigen in dit overleg betekent niet dat je (noodzakelijk) ook deelneemt als leiding aan de activiteiten die langskomen. Het gaat erom dat je informatie inbrengt en mee terugneemt naar Vitamine G zodat we het hele jaar door een mooi programma voor kinderen en hun ouders neerzetten buiten de vieringen om, ook voor kinderen van buiten de kerk.

Ceremoniemeesters vieringen

Als ceremoniemeester bij Vitamine G draag je zorg voor het praktische verloop van de viering en heb je er oog voor dat mensen zich welkom voelen. In de voorbereiding koppel je voorganger en muzikanten aan elkaar en zorg je dat ook degene die de beamer bedient op de hoogte is van alle benodigde informatie. Tijdens de viering heet je alle aanwezigen welkom, verzorg je de mededelingen en ben je aanspreekpunt voor vragen. Je bent niet inhoudelijk verantwoordelijk, dat zijn de voorganger en bandleider.

Contentmaker social media

Vitamine G vertegenwoordigen op de socials (Facebook en Instagram) met leuke, inspirerende berichten. Ben jij met plezier aanwezig op social media en kun jij Vitamine G hierin een boost geven, dan is deze taak geknipt voor jou.

Medewerkers inloophuis Wording

Wording is een inloophuis voor dak- en thuislozen onder bestuur van de kerken in Hilversum. Je kunt deelnemen in het bestuur – dan draag je bij aan de organisatie en coördinatie van de werkzaamheden die hierbij komen kijken. Je kunt ook vrijwilliger zijn tijdens de openingstijden van Wording en onder andere koffie schenken en gesprekjes voeren.

Inloophuis Wording valt niet onder de verantwoordelijkheid van Vitamine G, maar Vitamine G-ers zijn er wel bij betrokken.

Kernteamlid Vitamine G Diaconie

Binnen het kernteam van Vitamine G is behoefte aan een nieuw kernteamlid dat zich zal gaan richten op ‘diaconaat’. Diaconie/diaconaat wil zeggen dat we als volgelingen van Jezus geroepen zijn om elkaar en de wereld te dienen. Het wordt ook wel omschreven als de ‘dienst van barmhartigheid en gerechtigheid’.

Als kernteamlid van Vitamine G, met als taakgebied diaconaat, ben jij degene die weet wat er binnen Vitamine G speelt op diaconaal vlak. Veel Vitamine G-ers zijn actief op dit gebied, bijvoorbeeld vanuit vrijwilligerswerk voor diverse organisaties. Daarnaast kunnen hulpvragen vanuit Vitamine G zelf bij jou terechtkomen, bijvoorbeeld als ze binnen de betreffende buurtgroep niet kunnen worden opgepakt. Jij kunt mensen dan helpen de juiste hulp te vinden. Het kan zijn dat je daarvoor doorverwijst naar hulpinstanties of bijvoorbeeld naar hulp vanuit het College van Diakenen van de Protestantse gemeente Hilversum, waartoe Vitamine G ook behoort.

Namens Vitamine G neem je deel aan de vergaderingen van dit college en ben je de contactpersoon van de diaconaal werker van de PgH, Dieuwertje Zantingh. Dieuwertje op haar beurt, kan een klankbord zijn voor jou en/of met jou samen kijken naar waardevolle projecten/initiatieven om Vitamine G-ers in te betrekken. Dieuwertje en vertegenwoordigers van andere kerken en Versa Welzijn ontmoeten we ook bij OpmerkSamen: een klein diaconaal platform dat eens per kwartaal samen komt in buurthuis de Kleine Lelie om elkaar te inspireren, best practices met elkaar te delen en elkaar te ondersteunen in activiteiten die we gezamenlijk dragen als geloofsgemeenschappen (bijvoorbeeld door vrijwilligers te werven, of mee te denken in hoe een project aan te pakken.).

Deze taak als kernteamlid met aandachtsgebied diaconaat kost je gemiddeld 3 uur per week. Maar: deze taak kan ook worden opgesplitst en uitgevoerd door twee mensen die de taken onderling verdelen. Wellicht zie jij dat wel zitten met een medelid/-vriend van Vitamine G, of een vriend/vriendin of partner?

Leiding Kidskerk onderbouw

Je geeft tijdens de viering van Vitamine G leiding aan de kinderen van basisschoolgroep 0, 1, 2 en (3). Basisschoolgroep 0: kinderen die net 4 zijn geworden en in ons geval ook eventuele 3-jarigen die al zover zijn. Kinderen van basisschoolgroep 3 gaan naar Kidskerk middenbouw, tenzij ze daar nog niet helemaal aan toe zijn. Ouders kunnen dit overleggen met de coördinator van de groep. Als leiding van de Kidskerk onderbouw ben je circa één keer in de vijf weken aan de beurt (in overleg is een andere frequentie uiteraard ook mogelijk). Je bent altijd met twee volwassen leiding aanwezig. Een van jullie bereidt het programma voor, de ander is secondant (doet mee als leiding op zondag maar hoeft niet voor te bereiden). De voorbereiding van het programma doe je met behulp van bestaand materiaal dat je krijgt aangereikt.