Pastoraal medewerkers

Je bent deel van het pastorale team van Vitamine G. Crisispastoraat wordt verzorgd door de voorganger(s). Andere vormen van pastoraat worden onderverdeeld binnen het team. Eerstelijnspastoraat gebeurt in de huiskringen, taakteams en buurtgroepen. Wil je bijdragen in deze taak dan volgt er eerst een oriënterend gesprek met de voorganger(s).

Medewerkers inloophuis Wording

Wording is een inloophuis voor dak- en thuislozen onder bestuur van de kerken in Hilversum. Je kunt deelnemen in het bestuur – dan draag je bij aan de organisatie en coördinatie van de werkzaamheden die hierbij komen kijken. Je kunt ook vrijwilliger zijn tijdens de openingstijden van Wording en onder andere koffie schenken en gesprekjes voeren.

Inloophuis Wording valt niet onder de verantwoordelijkheid van Vitamine G, maar Vitamine G-ers zijn er wel bij betrokken.

Vertegenwoordiger Vitamine G in College van Diakenen (CvD) PgH

Vitamine G is deel van de Protestantse gemeente Hilversum. Elke geloofsgemeenschap binnen de PgH wordt gevraagd iemand af te vaardigen naar het College van Diakenen (CvD) van de PgH. Circa één keer per twee maanden komt het CvD bij elkaar om gezamenlijke agenda- en beleidspunten te bespreken op het gebied van gezamenlijke diaconie. Je hebt een contactpersoon binnen het kernteam met wie je kunt afstemmen.

Cateraars/kosters

Bij de viering ben je verantwoordelijk voor de koffietafel of lunch. Voorafgaand aan de dienst zorg je voor koffie/thee met iets lekkers, en voor na de viering zorg je voor de lunch/koffietafel. De lunch verzorg je altijd met iemand anders; de koffietafel alleen. In de voorbereiding zorg je voor de boodschappen; en na de lunch/koffietafel zorg je dat alles opgeruimd is en we de kerk in goede orde achterlaten (met hulp van andere aanwezigen uiteraard). Je bent één keer in de vier diensten aan de beurt.

Medewerkers livestream

Tijdens de viering ben je verantwoordelijk voor het bedienen van de livestream. Daarnaast zorg je voor het opbouwen en afbouwen van de benodigdheden voor de livestream voor en na de dienst. Je bent circa één keer in de vijf diensten aan de beurt.

Medewerkers camera

Tijdens de viering ben je verantwoordelijk voor het bedienen van de camera voor de livestream. Daarnaast zorg je voor het opbouwen en afbouwen van de benodigdheden voor de camera voor en na de dienst. Je bent circa één keer in de vier diensten aan de beurt.

Leiding Kidskerk junior

Je geeft tijdens de viering van Vitamine G leiding aan de kinderen van basisschoolgroep 1, 2 en 3. Je bent één keer in de vijf weken aan de beurt (in overleg is een andere frequentie uiteraard ook mogelijk). Je bereidt een programma voor met behulp van bestaand materiaal dat je krijgt aangereikt.