3-maanden-kring over het bijbelboek Job

Job is een bekende figuur uit de Bijbel. Het bijbelboek dat zijn naam draagt, gaat in op thema's rondom menselijk lijden, de vraag naar wijsheid en rechtvaardigheid en wie God is. In de 3-maanden-kring over dit boek gaan we uitvoerig de diepte in met onder meer deze vragen.

Dr. Egbert Brink maakte vier videolessen over het bijbelboek Job voor weetwatjegelooft.nl (bekijk hieronder de eerste videoles). Aan de hand van deze video's gaan we op zoek naar antwoorden op de vraag hoe God het lijden in Jobs leven kon toelaten en - in het verlengde daarmee - op de vraag wat we aan moeten met het lijden in onze wereld. Waarom zei Job God niet vaarwel? Wat is de vaste kern van Job zijn geloof? Wat doet dat met jou?

Een greep uit de werkvormen in deze 3-maanden-kring: kennisoverdracht, (vraag)gesprek, persoonlijke reflectie en samen God zoeken in gebed. Deze 3-maanden-kring wordt geleid door Kaj ten Voorde.

Wanneer: donderdagavonden 19 oktober, 2, 16 en 30 november en 14 december.
Tijd: inloop met koffie en thee om 19.45 uur, programma van 20.00 tot 21.30 uur.
Locatie: nader te bepalen locatie in Hilversum.
Aanmelden: voor woensdag 20 september, bij Kaj ten Voorde, kaj@vitamineg.net.

3-maanden-kringen in Vitamine G
Wil je je samen met anderen gericht verdiepen in een onderwerp? En vind je het ook leuk om nieuwe mensen te leren kennen? Dan is een 3-maanden-kring iets voor jou. Je komt eens in de twee weken bij elkaar, in totaal bestaat een 3-maanden-kring uit circa 5-7 bijeenkomsten. Iedereen is welkom, ook geïnteresseerden van buiten Vitamine G.

Lees ook de informatie over de gelijktijdige 3-maanden-kring: 'Karaktertraining, Jezus navolgen, je karakter ontwikkelen'.

Ben je wel geïnteresseerd in een 3-maanden-kring, maar kun je niet op deze avonden? Laat jouw interesse in ieder geval weten zodat we kunnen kijken wat er mogelijk is. Begin januari maken we de onderwerpen van de volgende ronde van twee 3-maanden-kringen bekend (looptijd februari-april 2024).